Category: Bez kategorii

Czym jest ewidencja odpadów?

Ewidencja odpadów to inaczej  określony ustawą obowiązek dokumentowania ilości, a także sposobu gospodarowania odpadami. Zadanie to należy do każdego posiadacza odpadów albo podmiotu, który przejął za nie odpowiedzialność, a więc ich wytwórców (nie dotyczy to odpadów komunalnych), firmy je transportujące, zbierające, wykonujące odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także ich składowiska. Continue reading

Walka z nielegalnymi wysypiskami

W Polsce cały czas trwa walka z nielegalnymi wysypiskami, które widoczne są zarówno na wsiach, jak i w większych miastach. To przykry problem, ale niestety ciągle obecny, pomimo, że tworzy się sprawozdanie roczne odpadowe oraz obowiązują innego rodzaju dokumenty regulujące wyrzucanie śmieci i zarządzanie wszystkimi odpadami. Należy o tym pamiętać i mieć na uwadze duże kary na przykład za wyrzucenie śmieci do lasu. Continue reading

Sprawozdanie odpadowe

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach musi zostać w każdym roku dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego przez wytwórców do tego zobowiązanych oraz podmioty zajmujące się gospodarowaniem lub wydobywaniem odpadów ze składowiska. Zaniechanie tego obowiązku, albo nieterminowe dostarczenie dokumentu wiąże się z karą pieniężną. Warto więc dopilnować, aby wszelkie niezbędne akta o czasie dotarły do marszałka województwa. Continue reading

Ewidencja odpadów – jak ułatwić sobie zadanie?

Podmioty, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów muszą liczyć się z tym, że brak odpowiedniej dokumentacji, albo prowadzenie jej w sposób niezgodny ze stanem faktycznym wiąże się z karami pieniężnymi. Również w przypadku, gdy sprawozdanie odpadowe nie zostanie terminowo dostarczone do marszałka województwa, można spodziewać się przykrych konsekwencji. Continue reading

Ewidencja odpadów online

W przypadku podmiotów prowadzących ewidencję odpadów warto zastanowić się nad rozwiązaniami, które przyspieszą prace związane z przygotowaniem wymaganych dokumentów. Aby ją usprawnić, można skorzystać z programów komputerowych, które ułatwią zadanie. Warto również wiedzieć, że niektóre z nich dostępne są za darmo. Continue reading