Podmioty, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów muszą liczyć się z tym, że brak odpowiedniej dokumentacji, albo prowadzenie jej w sposób niezgodny ze stanem faktycznym wiąże się z karami pieniężnymi. Również w przypadku, gdy sprawozdanie odpadowe nie zostanie terminowo dostarczone do marszałka województwa, można spodziewać się przykrych konsekwencji.

Każdy przedsiębiorca dąży do wprowadzania metod ułatwiających pracę. Dlatego też warto skorzystać ze specjalnych programów komputerowych. Ewidencja odpadów online umożliwia prowadzenie takiej dokumentacji bez konieczności ponoszenia kosztów. Wystarczy tylko zarejestrować się na odpowiedniej stronie i po zalogowaniu korzystać z wszystkich funkcji programu.

Program umożliwia nie tylko prowadzenie ewidencji odpadów, ale również wydrukowanie takich dokumentów jak karta przekazania odpadu, zbiorcze zestawienie odpadów, karta ewidencji odpadu, czy formularz przyjęcia odpadów metali. Jest to więc bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwoli usprawnić pracę.