W przypadku podmiotów prowadzących ewidencję odpadów warto zastanowić się nad rozwiązaniami, które przyspieszą prace związane z przygotowaniem wymaganych dokumentów. Aby ją usprawnić, można skorzystać z programów komputerowych, które ułatwią zadanie. Warto również wiedzieć, że niektóre z nich dostępne są za darmo.

Ewidencja odpadów związana jest z przygotowaniem odpowiednich dokumentów, jak np. karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu, czy też zbiorczego zestawienia odpadów. Brak takiej dokumentacji, albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny wiąże się z przykrymi konsekwencjami prawnymi, stąd należy zadbać o tę kwestię. Oprócz samej dokumentacji, raz do roku należy również przedstawić marszałkowi województwa sprawozdanie odpadowe.

Korzystanie z komputerowego programu służącego do prowadzenia ewidencji odpadów jest bardzo łatwe. Wystarczy tylko mieć połączenie z Internetem i oczywiście komputer. Zależnie od potrzeb można oprócz wersji podstawowej wykorzystać również wersję rozszerzoną z dodatkowymi funkcjami.