Zbiorcze zestawienie danych o odpadach musi zostać w każdym roku dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego przez wytwórców do tego zobowiązanych oraz podmioty zajmujące się gospodarowaniem lub wydobywaniem odpadów ze składowiska. Zaniechanie tego obowiązku, albo nieterminowe dostarczenie dokumentu wiąże się z karą pieniężną. Warto więc dopilnować, aby wszelkie niezbędne akta o czasie dotarły do marszałka województwa.

Ewidencja odpadów wymaga od wymienionych wyżej podmiotów prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. W tym celu sporządzane są karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Aby nieco usprawnić prace związane z wymienionymi wyżej dokumentami, warto skorzystać ze specjalnych programów komputerowych. Ewidencja odpadów online umożliwia nie tylko ich owanie, ale również sporządzenie sprawozdania odpadów, co znacznie może ułatwić prowadzenie tego typu dokumentacji.